Vederlagsfri fysioterapi

Hvis du har en af de kroniske diagnoser som er anført herunder, og ellers opfylder betingelserne, har du ret til vederlagsfri fysioterapi. Dvs., at sygesikringen betaler det fulde beløb for din behandling.

Info: Snak med din læge eller fysioterapeut.

Din læges afgørelse

Det er din læge der afgør om du er berettiget til vederlagsfri fysioterapi, hvorefter han sender en henvisning til den klinik hvor du ønsker behandlingen skal foregå. D.v.s. det er dig der bestemmer, hvor du gerne vil modtage behandling.

Det er dit eget valg

Nogle med en vederlagsfri diagnose har været indlagt på sygehus, hvorefter de tilbydes genoptræning på genoptræningsfunktionen Dragsbækcentret. Også her har man ret til at vælge at fortsætte træningen i en privat fysioterapiklinik.

Henvisning skal fornyes efter et vist antal behandlinger eller tid. Dette holder fysioterapeuten løbende øje med.

Mulighed for holdtræning

Vederlagsfri fysioterapi er som almindelig behandling, evt. på hold - klik her og se - med andre som har lignende niveau og diagnose som dig.

Diagnoser

Ordningen vedrørende vederlagsfri fysioterapi omfatter en afgrænset gruppe af personer med sygdomme og tilstande inden for følgende fire  hoveddiagnosegrupper:

  1. Medfødte eller arvelige sygdomme
  2. Erhvervede neurologiske sygdomme
  3. Fysiske handicap som følge af ulykke
  4. Nedsat led og/eller muskelfunktion som følge af inflammatoriske gigtsygdomme.

Ordningen om vederlagsfri fysioterapi til personer med funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom omfatter kun progressive sygdomme inden for hoveddiagnosegrupperne 1, 2 og 4.

Der henvises til Diagnoselisten i Vejledning om adgang til vederlagsfri fysioterapi. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en kort vejledning til henvisende læger.

Diagnoseliste

Sundhedstyrelsen har udarbejde en beskrivelse og en diagnoseliste over hvilke kroniske lidelse, der har ret til vederlagsfri fysioterapi, du kan finde listen på Sundhedsstyrelses website.

Læs her...

Guide

Det er din læge som afgør, hvorvidt du har ret til vederlagsfri behandling. Du kan hente læges guide ved at klikke her. Så får du guiden som pdf, lige ned til din egen computer.

Hent pdf...