Børn med fysiske og psykiske problemer

Fysioklinik Snedsted har flere års erfaring med træning og behandling af børn med fysiske og psykiske problemer.

De børn, vi modtager i klinikken har varierende grad af handicap eller motoriske problemer.

Træning og behandling foregår hovedsageligt på hold som kan foregå i vores varmtvandsbassin eller mindre træningslokaler.

Der kan også være behov for individuel behandling i form af udspænding eller træning af specielle motoriske forhold, hvor vi tilstræber at arbejde funktionelt med problemerne.

Det foregår som supplement til holdtræningen eller som individuel behandling, hvis dette skønnes nødvendigt.

Vi tilstræber primært holdtræningsløsningen, da det virker mere motiverende for børn at være sammen med ligesindede, og fordi træningssituationen på den måde bliver mere naturlig og opleves som leg for barnet.
Al behandling og træning foregår for det meste i tæt samarbejde med sundhedsplejerske, pædagoger, lærere, det sygehus eller børnefysioterapeuter i den kommune barnet er tilknyttet og naturligvis altid i dialog med forældre eller plejeforældre.

Henvisning: Vi foretager behandlingen efter henvisning af egen læge og sygehuse over hele landet.

Der kan til enhver tid oprettes nye hold for børn som vi endnu ikke har tilknyttet klinikken, eksempelvis børn med motoriske problemer, overvægtige børn m.m. Dette kunne være i tilknytning til skoler, børnehaver, vuggestue/dagpleje, hvor vi f.eks. kunne komme og screene en gruppe børn for at optimere den indsats der allerede nu gøres.

Disse funktioner varetages af vores fysioterapeuter, der primært arbejder med børn.

Træningstilbud

I øjeblikket tilbyder vi følgende træningstilbud:

 • Stabilitetstræning
 • Balancetræning
 • Koordinationstræning
 • Styrketræning
 • Udholdenhedstræning
 • Kontrakturprofylakse
 • Smertebehandling
 • Vedligholdenhedstræning
 • Tilpasning af såler (et behov mange handicappede børn har)

Vi har i øjeblikket børn med følgende diagnoser i behandling:

 • Juvenil R.a.
 • RETT syndrom
 • Asberger syndrom
 • Medfødte motoriske handicaps
 • Følger efter menigitis
 • C.P. børn
 • ADHD børn
 • Rygmarvsbrok
 • Børn under udredning for medfødte eller arvelige sygdomme

Nye hold

Der kan til enhver tid oprettes nye hold for børn, som vi endnu ikke har tilknyttet klinikken, eksempelvis børn med motoriske problemer, overvægtige børn m.m. Dette kunne være i tilknytning til skoler, børnehaver, vuggestue/dagpleje, hvor vi f.eks. kunne komme og screene en gruppe børn for at optimere den indsats der allerede nu gøres.

Kontakt os

Går du med tanker, hvorvidt du kan finde kvalificeret hjælp til dit barn, så ring gerne til os og få en snak om hvilke muligheder der kan være for netop jeres udfordringer.

Ring på T: 9793 7056.