Apopleksi

Apopleksi er en samlet betegnelse for akutte skader i hjernen. Oftest er der tale om en blodprop, hjerneblødning eller skade på hovedet som følge af en ulykke.

Søg straks læge hvis en eller flere af følgende symptomer pludselig opstår:

  • Halvsidig ansigtslammelse
  • Halvsidig lammelse af arm, ben eller begge
  • Sprogforstyrrelse - for eksempel problemer med at finde ord

Dette kan være tegn på apopleksi. Det er af afgørende betydning, at årsagen til symptomerne hurtigt konstateres, så den rigtige behandling kan iværksættes. Om apopleksi skyldes det ene eller det andet afgøres ofte ved hjælp af CT scanning.

Har man haft en apopleksi vil der ofte være følger i form af lammelser, balanceproblemer, forstyrrelser i kropsopfattelse, taleforstyrrelser m.m. Ved hjælp af træning kan nogle af de tabte funktioner genvindes helt eller delvist.

Den akutte træning foregår oftest på sygehuset. Til tider efterfølges sygehusforløbet af et ophold på genoptræningscenter evt. med speciale i genoptræning af apopleksipatienter.

Når disse tilbud ophører, er det vigtigt at fortsætte træningen for at opretholde de genvundne funktioner. Fysisk træning i form af styrketræning, udspænding, øvelsesterapi m.m. har god effekt på følgevirkningerne efter apopleksi. Kontakt os for nærmere info og mulighederne.

Hold

Hold der kunne være relevant hvis er ramt af appoplexi:

  • Bassin hold i vores varmtvandsbassin, hvor der er fokus på bevægelse, udspænding og balancetræning.
  • Styrketræningshold i vores træningsrum.
  • Funktionshold, hvor basale bevægelsesfunktioner, gang, balance m.m. trænes.

Der startes løbende nye hold.

Se mere under nyheder

Læs mere om apopleksi i Patienthåndbogen

Patienthåndbogen

Vi behandler rigtig mange symptomer og diagnoser og du vil sikkert gerne vide mere. Her kan du finde en henvisning til Patienthåndbogen.

Læs mere...