McKenzie

Mc.Kenzie behandling er den behandling der anbefales til behandling af ryglidelser, som kan relateres til problemer som følge af et forkert bevægemønster, dårlig holdning eller problemer i discus.

Metoden er opkaldt efter professer Robert Mc.Kenzie som fandt ud af, at væv som har forskubbet sig, eller som er blevet forkortet kan modelleres tilbage på plads ved hjælp af gentagne bevægelser.

For at forstå principperne i behandlingen kan det være en fordel at kende lidt til ryggens anatomi:

Anatomisk betegnes området fra lige under kraniet til halebenet som ryggen.

Ryggen består af 33 ryghvirvler af varierende form og størrelse. Alle hvirvler forbindes med led til de hvirvlen over og under, undtagen den øverste, som danner led med kraniet og den nederste del, korsbenet, som er sammenvoksede knogler.

Disse ledforbindelser holdes på plads af hvirvlernes form og stabiliseres af ligamenter og muskler. For enderne af hver hvirvel er der et tyndt brusklag som skal virke som støddæmper på ryggen. Som yderligere støddæmpning findes mellem hvert hvirvelpar en bruskskive, discus. Midt i discus findes en blød geleagtig kerne, pulpus.

Selve ryghvirvlen er hul indeni, og virker som beskyttelse for rygmarven, hvorfra nerverne som styrer følesans, koordinering af musklernes bevægelser m.m.m. udgår. Nerverne til arme og ben kommer ud gennem små huller i leddene mellem ryghvirvlerne.

Problemer i ryggen kan som nævnt ovenfor skyldes flere ting. Den mest kendte er nok de discusrelaterede så som hekseskud, discusprolaps o.lign. i lænden, så dem vil vi kort komme ind på først:

Discusrelaterede lændeproblemer

Den bløde kerne i midten af discus kan f.eks. ved gentagne bevægelser i en bestemt retning eller gentagne ensformige belastninger forskubbe sig. Hvis det sker over længere tid kan kernen forskubbe sig så meget, så bruskskiven påvirkes heraf. Det kan betyde at der opstår tryk på nerverne i det område hvor skaden er opstået, og deraf en pludselig voldsom låsning af leddet, ofte med symptomer i form af sovende fornemmelse i balle og/eller ben. Symptomerne kan også komme snigende, og efterhånden udvikle sig.

Fortsættes de uhensigtsmæssige belastninger, bliver ryggen udsat for en pludselig påvirkning eller som kombination af de to situationer kan der opstå en disculprolaps. Her arbejder den bløde kerne sig ud gennem brusklaget, og forårsager voldsomt tryk på nerven i området, og vil altid give symptomer i baller og ben. I visse tilfælde kan afklemning af nerverne betyde at du f.eks. ikke kan holde på vand og afføring. Dette afhænger fuldstændig af hvor afklemningen er placeret.

Det er af afgørende betydning at behandling sættes hurtigt ind så den tid nerven er udsat for tryk begrænses for at undgå varige skader på nervevævet.

Rygproblemer relateret til ligament og led

Hvis du over lang tid har tilegnet dig en dårlig holdning, kan ligamenter og ledbånd omkring ryghvirvlerne blive forkortet omkring dele af et led, og forlængede andre steder. Dette kan give stort set samme symptomer som ved discusrelaterede problemer.

Til tider kan hvirvlerne forskubbe sig i forhold til hinanden, og dermed give symptomer som også vil ligne ovennævnte.

Nakkeproblemer

Beskrivelserne af lændeproblemerne kan stort set overføres til nakken, men her vil symptombilledet udover nakke smerter ofte være udstråling til arme og/eller hoved.

Behandling

Som nævnt herover forskede Mc-Kenzie i netop denne problematik, og fandt ud af at gentagne bevægelser i den rigtige retning i langt de fleste tilfælde kan modellere det påvirkede væv tilbage på plads. Flere af fysioterapeuterne på Fysioklinik har uddannelsen i Mc-Kenzie metoden.

Kommer du med et problem i ryggen vil en fysioterapeut med speciale i rygbehandling fortage en grundig undersøgelse med henblik på at afdække om, og evt. hvilken af de ovennævnte problematikker der er skyld i dine symptomer.

Der vil først være en samtale, hvor du vil blive spurgt om hvordan situationer fra hverdagen påvirker dine smerter. Fysioterapeuten vil ofte udfylde et skema med de oplysninger du giver. Denne metode kan virke meget omstændig, men det er detaljerne herfra der kan fortælle om den iværksatte behandling har den ønskede effekt.

Herefter vil du blive bedt om at udføre forskellige bevægelser stående og liggende for at finde ud af hvilken behandling der er den rigtige for dit problem, og om det overhovedet er Mc-Kenzie behandling der kan hjælpe dig.

Hvis Mc-Kenzie er løsningen vil du få øvelser med hjem som du skal lave flere gang om dagen med henblik på at normalisere det skadede væv. Du vil få rådgivning om hvilke bevægelser du evt. skal undgå, måske får du hjælpemidler som du kan bruge for at opretholde en hensigtsmæssig stilling.

Det er af afgørende betydning at du følger fysioterapeutens anbefalinger hvis behandlingen skal blive en succes.

Efter den akutte fase har vi forskellige træningstilbud som kan forebygge at du ikke kommer i den samme situation igen.

Hold der kunne være relevant hvis du har rygproblemer:

  • Rygskolen som er et koncept, udarbejdet i samarbejde mellem gigtforeningen og danske fysioterapeuter. Her får du information om ryggens funktion og om hvordan du kan træne din ryg bedst.
  • Ryghold i vores varmtvandsbassin, hvor der er fokus på øget stabilitet og bevægelighed.
  • Styrketræningshold i vores træningsrum.

Der startes løbende nye hold.

Se mere under nyheder.

Vil du vide mere om ryggen kan du læse på sundhed.dk

Eller om Mc-Kenzie behandling kan du læse mere på treat your own back/neck

Charlotte Vestergaard

Fysioterapeut Charlotte Vestergaard er tilknyttet dette emne og du kan læse mere om hende ved at klikke på "læs mere".

Læs mere...

Dorthe Søe Munk

Fysioterapeut Dorthe Søre Munk er tilknyttet dette emne og du kan læse mere om hende ved at klikke på "læs mere". 

Læs mere...

Patienthåndbogen

Vi behandler rigtig mange symptomer og diagnoser og du vil sikkert gerne vide mere. Her kan du finde en henvisning til Patienthåndbogen.

Læs mere...