Rygbehandling

Får du et akut rygproblem, eller har du et problem som er dukket op med tiden, men som du ikke kan komme helt af med kan du kontakte os.

Rygundersøgelse

Her vil en fysioterapeut med speciale i rygbehandling fortage en grundig undersøgelse med henblik på at afdække hvad årsagen til dine smerter er, og hvilke strukturer der er involveret.

Der vil først være en samtale, hvor du vil blive spurgt om, hvordan situationer fra hverdagen påvirker dine smerter. Fysioterapeuten vil ofte udfylde et skema med de oplysninger du giver. Denne metode kan virke meget omstændig, men det er bl.a. detaljerne herfra der kan fortælle hvilken behandling der skal iværksættes og om derefter om behandlingen har den ønskede effekt.

Rygbehandling

Udfra oplysningerne og undersøgelsen kan fysioterapeuten vurdere hvilken behandling du skal have, og sammen med dig planlægge behandlingsforløbet.

Du vil ofte opleve at få øvelser med hjem som du skal lave flere gange om dagen med henblik på at normalisere det skadede væv. Du vil få rådgivning om hvilke bevægelser du evt. skal undgå, måske får du hjælpemidler som du kan bruge for at opretholde en hensigtsmæssig stilling.

Det er af afgørende betydning at du følger fysioterapeutens anbefalinger hvis behandlingen skal blive en succes.

Til tider vil øvelserne være behandlingen, i andre tilfælde skal der suppleres med manuel behandling, akupunktur, el-terapi eller lignende.

Mc Kenzie

Mc-Kenzie er den bedst dokumenterede metode når det gælder rygbehandling i forhold til lidelser der relaterer til problemer i discus, holdningkorrektion m.m.

Flere af fysioterapeuterne er uddannet i Mc-Kenzie metoden, læs mere under afsnittet McKenzie.

Rygtræning

Efter den akutte fase har vi forskellige træningstilbud som kan forebygge at du ikke kommer i den samme situation igen.

Hold der kunne være relevant hvis du har rygproblemer:

  • Rygskolen som er et koncept, udarbejdet i samarbejde mellem gigtforeningen og danske fysioterapeuter. Her får du information om ryggens funktion og om hvordan du kan træne din ryg bedst
  • Ryghold i vores varmtvandsbassin, hvor der er fokus på øget stabilitet og bevægelighed.
  • Styrketræningshold Snedsted hallens træningsrum.

Der startes løbende nye hold hvor det findes relevant.

Se mere under nyheder.

Vil du vide mere om ryggen kan du læse på sundhed.dk.

Eller om Mc-Kenzie behandling kan du læse mere på treat your own back/neck.