Neurologi

Neurologi er en fælles betegnelse for sygdomme der har oprindelse i hjerne eller nervesystem.

Har du fået en neurologisk sygdom, er det af afgørende betydning, at du får den rette træning for at opretholde et godt funktionsniveau. De praktiserende fysioterapiklinikker f.eks. Fysioklinik i Snedsted, er et af de tilbud du kan vælge. Vi vil hjælpe dig med at tilrettelæge træningen, så den bliver målrettet og effektiv.

Af neurologiske sygdomme vi oftest ser i klinikken kan nævnes:

Har du en neurologisk sygdom som ikke er nævnt her kan du få mere at vide på sundhed.dk.(link)

Neurologiske sygdomme behandles efter kliniske retningslinjer udarbejdet af Danske fysioterapeuter.

Når det er muligt vil behandlingen være i form af holdtræning.

Holdtræning på fysioklinik i Snedsted kan foregå i vores varmtvandsbassin, hvor vandets egenskaber udnyttes til at udføre bevægelser med en intensitet, der kan være svær at opnå på landjorden. Der trænes balance, udspænding m.m. og på holdene lægges der vægt på, at alle dele af kroppen bevæges.

Vi har holdtræning i Snedsted hallens træningsrum, hvor der trænes styrke, udfra de nyeste forskningsresultater. Forskning viser at faldulykker, brud og generel svækkelse kan undgås ved at øge styrken i musklerne, også med en neurologisk diagnose.

Der er funktionshold, hvor basale bevægelsesfunktioner, trænes med henblik på at undgå faldulykker, øge gangdistancen og generelt optimere bevægelserne så daglige funktioner bliver nemmere at udføre.

Der vil løbende blive startet nye hold op i det omfang vi finder det relevant. Se mere under nyheder.

Nogle neurologiske lidelser giver uden videre ret til vederlagsfri behandling, hvor andre er betinget af handicapgrad.