Sclerosehold

Rygskolen Sclerose er en fællesbetegnelse for flere sygdomme som rammer nervesystemet. Vi vil her komme ind på de 2 hyppigste vi ser i klinikken: Multible sclerose (MS) rammer oftest personer i alderen 20 – 40 år. Man kan sammenligne kroppens nervesystem med et ledningsnet, hvor der er ledninger med isolering udenom. I nervesystemet er nerverne ledninger og isoleringen myelinskeder som virker som isolation. Ved MS nedbrydes myelinskederne, hvilket betyder at der sker en form for kortslutning i nerverne.

Af symptomer kan nævnes:

  • Synsforstyrrelser - tågesyn, flimmer i synsfeltet og dobbeltsyn.
  • Nedsat arbejdsevne og træthed.
  • Balanceproblemer.
  • Forstyrrelser i vandladnings- og seksualfunktioner.
  • Stivhed eller delvis lammelse af muskulatur. Dette kan resultere i kramper, svækkede eller usikre bevægelser. Gangfunktionen påvirkes, og det kan blive vanskeligt at bruge hænderne.
  • Unormale reaktioner på kulde og varme, samt ændret hudfølelse.

MS kan forløbe på mange forskellige måder. Nogle personer vil opleve alle nævnte symptomer i svær grad, andre vil kun opleve få symptomer.

Ofte forværres symptomerne over tid og kan være helt invaliderende. Ofte oplever attaks, som er forværring af sygdommen i anfald. Efter sådanne anfald vil man igen blive bedre, men måske ikke helt til samme niveau som før attak´et.

Den præcise årsag til DS kendes ikke, men noget kunne tyde på at sygdommen skyldes en virus. Der forskes til stadighed på området, ligesom man forsøger at finde en medicin, som kan helbrede eller afhjælpe sygdommen. Fysisk aktivitet i form af styrketræning, konditionstræning, balancetræning og udspænding har gavnlig virkning på symptomer som følge af DS.

De praktiserende fysioterapiklinikker som f.eks. Fysioklinik i Snedsted et af de tilbud du kan vælge.

Hold

Forskellige muligheder for patienter med sclerose:

  • Sclerosehold i vores varmtvandsbassin, hvor der er fokus på kondition, øget bevægelighed og balancetræning.
  • Styrketræningshold i vores træningsrum.
  • Funktionshold, hvor basale bevægelsesfunktioner, gang, balance m.m. trænes.

Der startes løbende nye hold hvor det findes relevant.

Se mere under nyheder.

Vil du vide mere om MS kan du læse i patienthåndbogen.

Amyotrofisk lateralsklerose (ALS) rammer oftest personer over 50 år.

Ved ALS nedbrydes de motoriske nerver, d.v.s. de nerver der styrer muskler så evnen til at bevæge sig bliver dårligere.

Når musklerne ikke får signaler til at arbejde bliver de små og svage. Sygdommen er helt invaliderende.

Als-patienter bliver gradvis dårligere og med tiden bliver det svært at tale, synke, trække vejret m.m.

Trods stor forskningsaktivitet har man ikke fundet årsagen til ALS, og der findes i øjeblikket ingen medicinsk behandling. Det eneste man kan gøre er at dæmpe symptomerne og forsinke sygdomsudviklingen.

De praktiserende fysioterapiklinikker f.eks. Fysioklinik i Snedsted et af de tilbud du kan vælge.

Vil du vide mere om ALS kan du læse i patienthåndbogen.

Tirsdage fra 15-15

Charlotte Vestergaard

Fysioterapeut Charlotte Vestergaard er tilknyttet dette emne og du kan læse mere om hende ved at klikke på "læs mere".

Læs mere...