Minimotion

Minimotion opstart løbende.

Minimotion er ”motion” for børn under 1 år. Formålet er at støtte udviklingen af barnets motoriske færdigheder.

Udgangspunktet for minimotion er via leg, musik og dans at styrke barnets sanser- balancesans, muskel-led sans og følesansen. Børn elsker at bruge deres krop og har en medfødt nysgerrighed og gå på mod overfor motoriske udfordringer. De lærer verden at kende gennem deres kropslige erfaringer og sansesystem.

Det er barnets handlinger, der er styrende for den motoriske udvikling. Det lille barn lever i en sanseverden, der er fuld af spændende udfordringer, der ved rette stimuli motiverer til bevægelse og derigennem læring af nye motoriske færdigheder.

Minimotion vil gennem leg på barnets aldersmæssige niveau give forældre fuld nærvær med deres barn samtidig med at barnet trænes og stimuleres.

Der vil gennem forløbet blive en masse gode, sjove og inspirerende ideer til ting, man kan lave med sit barn derhjemme.

Der vil blive brugt små, sjove og farvestrålende redskaber, hvoraf en del er ting vi alle har, men som vi måske ikke lige havde tænkt, som noget der kunne bruges til leg - og derved træning af barnets motoriske færdigheder.

Minimotion er et holdforløb med børn på henholdsvis 3 måneder, 5 måneder og 7 måneder. Forløbet består af 8 lektioner af 45 minutters varighed og foregår på Fysioklinik Snedsted. Prisen for de 8 lektioner er 650 kr. Der vil til stadighed være holdforløb.

Minimotion er et koncept udviklet af en sundhedsplejerske, en fysioterapeut og en forælder. Vores klinik har, som det eneste sted i Thy, fået muligheden for at tilbyde Minimotion.

Yderligere information om forløbet fås hos fysioterapeut Camilla Basland Jensen

Ring og høre nærmere på telefon 97937056