Bassinhold for børn

Bassinfysioterapi er for børn med nedsat fysisk og/eller psykisk funktion eller andre specielle behov. Barnet vil have mulighed for at træne bevægelser, der ikke er muligt på land, da vandet er med til at nedsætte belastningen på knogler og led og barnet kan bevæge sig til trods for den nedsatte fysiske funktion. Der vil trænes henimod, at barnet bliver mere selvstændig i vand og får trænet sin motorik, balance, lungekapacitet, kondition, udholdenhed og styrke igennem lege og øvelser. Træningen kan foregå på tilpasset hold eller individuelt.