Smerteforløb

En stor del af de mennesker vi møder i klinikken kommer med smerter. Mange kommer med akutte smerter, som vi som regel let kan gøre noget ved. Men mange kommer også med smerter, som de måske har haft i årevis. Som fysioterapeut har vi en del muligheder for at behandle disse smerter. Blandt andet har rigtig mange med kroniske smerter stor glæde af vores varmvandsbassin, da det varme vand i sig selv har en smertelindende effekt. Vi bruger også fx manuel behandling, akupunktur, forskellige apparater som TENS, der er en akupunktur lignende muskelstimulation samt Kort Bølge.

Forskning

De seneste år er der forsket rigtig meget i hjernen og der foreligger efterhånden et stadig voksende antal forskningsresultater, der viser hvor meget man er i stand til at påvirker hjernen. Det er ikke mange år siden, at man troede, at når vi var udvokset, så var hjernen en fast uforanderlig størrelse. Man ved nu, at hjernen er plastisk, som det kaldes. Det vil sige, at hjernen kan ændre sig afhængig af stimuli. Hjernen består af forskellige områder, der har hver sin funktion, for eksempel er der et område, der har med følelser som glæde, empati og lignende. Ligesom der er et område, der har med følelser som vrede og aggressivitet. De forskellige områder kan have forskellige størrelser afhængig af, hvor meget de blive brugt. Et eksempel kunne være et menneske, som altid ser positivt og lyst på tilværelsen - herved vil det område i hjernen, der har med de følelser at vokse og området med de modsatte følelser som pessimisme vil svinde ind. Forskningen har dermed vist, at ligesom vi kan få større muskler ved at træne dem, kan vi også få de områder i hjerne, som vi ønsker, der skal dominere til at vokse ved at træne disse.

Den viden er man nu begyndt at anvende indenfor behandling af smerter, stress, depressioner eller andre tilstande, der volder problemer. Ligesom erhvervslivet og den professionelle sportsverden bruger denne forskning i optimering af fx færdigheder som koncentration, fokusering med flere.

Andre redskaber

De redskaber vi har, som fysioterapeuter er brugbare i forbindelse med mange rigtig mange smertetilstande og dog står vi dog alligevel jævnligt i situationer, hvor disse redskaber ikke slår til.  

Noget der er meget fokus på er Mindfulness, der netop kan være meget effektiv i behandling af smerter. En af klinikkens fysioterapeuter er uddannet Mindfulness

Klinikken har ligeledes fået en form af satellit funktion for Nordjyllands smerteklinik i Ålborg, der tilbyder forløb for mennesker med kroniske smerter.

 Vi har opbygget et smerteforløb dels på baggrund af materiale og undervisning fra Ålborg smerteklinik dels fra kurser omhandlende den nyeste kognitive (mentale) og fysiske behandling af smertetilstande, ligesom der bruges elementer fra Mindfulness.                                    

Film om Mindfulness

Vi har lavet en film, hvor Rikke fortæller om sin deltagelse i Mindfulness i forbindelse med et smerteforløb. Se den på siden med Mindfulness. Den siger mere end ord.

Læs mere...

Hanne Bier Sørensen

Fysioterapeut Hanne Bier Sørensen er tilknyttet dette emne og du kan læse mere om Hanne ved at klikke på "læs mere".

Læs mere...