Forebyggelse

Forebyggelse er en vigtig faktor i forhold til at undgå og nedsætte risikoen for idrætsskader og/eller forebygge at en gammel skade skal opstå igen. Forebyggelsen er en del af den måde, hvorpå vi bevæger os og bruger og træner vores krop i dagligdagen. 

Vi kan i forhold til denne forebyggelse rådgive og vejlede med faglig grundlæggende kompetent viden i form af forskellige former for trænings- og behandlingstiltag og heri give redskaber og træningstips, hvordan du selv kan vedligeholde denne forebyggelse og dermed undgå skaderne. Vi udvikler i samarbejde med den enkelte sportsudøver trænings- og forebyggelsesteknikker til at undgå og nedsætte risikoen for skader. 

Forebyggelse ift. at undgå og nedsætte risikoen for skader er også vigtig, for at undgå uhensigtsmæssig slidtage på kroppen pga. for stramme eller slappe muskler, uhensigtsmæssig kropsholdning og fodstilling, som kan føre til skader og kropsgener senere hen i livet.

Vi kan med vores grundlæggende faglige viden rådgive og vedlede ift. korrekt og hensigtsmæssig kropsholdning samt analysere din kropsholdning med henblik på at afsløre spændte og slappe muskler, ledmæssige fejlstillinger og ubalancer i alle kroppens led. Herudfra giver vi råd om, hvordan du kan imødegå de uheldige konsekvenser, der på sigt kan komme for kroppen.